சுட்டி-கெட்டி

நண்பர்களே...
நெட்டில் சுட்டது.
11 வயது சிறுவனை பாருங்கள்...
அப்படியே 11 வயதில் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று நினைவு கூறுங்கள்...

0 comments:

Post a Comment

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல், ஆங்கே
இடுக்கைக்கு பின்னூட்டுவதாம் பண்பு.

- புதுக்குறள்.

 
©2009 அப்பாவி | by TNB